เรียน ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

เนื่องด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ หากปรับปรุงเสร็จสิ้นเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป